0937 48 39 69Lịch học

Đồ án Digital Marketing

Đồ án Digital Marketing từ các khóa học Digital Marketing do chính SV Kent thực hiện

Nội dung yêu cầu đồ án:

 • Đề tài 1: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website thông tin doanh nghiệp bằng WordPress CMS để truyền thông thương hiệu.
  • Lập kế hoạch Marketing để quảng bá thương hiệu mà bạn đã tạo dựng trên các kênh Digital Marketing.
 • Đề tài 2: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website bán hàng bằng WordPress CMS để quảng bá sản phẩm.
  • Lập kế hoạch Marketing quảng sản phẩm trên các kênh Digital Marketing.

Yêu cầu các đề tài:

 • Portfolio trình bày rõ ý tưởng doanh nghiệp, màu sắc chủ đạo, khách hàng mục tiêu.
 • Thiết kế website theo đúng mục tiêu đề tài cũng như tích hợp các tools để làm Digital Marketing.
 • Upload website lên internet và SEO keyword trên Google.
 • Thể hiện rõ các kênh Digital Marketing mục tiêu.
 • Đặt kế hoạch theo từng chu kỳ và kết quả mục tiêu.