0937 48 39 69Lịch học
butterfly01
Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away SV Nguyễn Thị Phương Thảo
22/06/2016
Thuyết trình đồ án Digital Marketing
Module 5: Đồ án tốt nghiệp Digital Marketing Ứng Dụng
22/06/2016

Đồ án Maya 3D Ông lão đánh cá và con cá vàng SV Kent

onglaodanhca01

Đồ án Maya 3D  Phim hoạt hình Maya 3D “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College do 4 SV Đặng Đức Khôi; Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Quốc Ngọc Hiếu; Nguyễn Thùy Dung; Trúc Linh lớp DIP-19 thực hiện tháng 10/2013.

PORTFODLIO ĐỒ ÁN MAYA 3

do an maya 3d

 

 

Xem clips đồ án maya 3d