0937 48 39 69Lịch học

Đồ án phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” SV Po Nguyễn

Đồ án phim ngắn “Chiếc chăn máu” SV Tiến Dũng
16/06/2016
do an phim ngan hai muoi nghi dong
Đồ án phim ngắn “Hai mươi nghìn đồng” SV Phúc Đặng
16/06/2016

Đồ án phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” SV Po Nguyễn

Phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” đồ án SV Po Nguyễn KENT International College www.kent.edu.vn. Phim với thông điệp “Cho dù bạn là ai, bạn đều xứng đáng nhận tình yêu thương”

Bên dưới là đồ án phim  phim ngắn “Nắm tay mình, bạn có dám” SV Po

Cùng nhau xem phim do chính Bạn sinh viên Kent làm nào!

Clips