0937 48 39 69Lịch học

Chiến lược Marketing

03/03/2018

[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu bóng đèn LED SAVILED

Chiến lược quảng bá thương hiệu bóng đèn LED SAVILED Sinh viên: Trần Tú Phước – Kent International College Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao
03/03/2018

[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu nước mắm Nhất Vị

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU nước mắm Nhất Vị Sinh viên: Lê Nhất Thành – Kent International College Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao
03/03/2018

[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu BAMIDI

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BÁNH MÌ BAMIDI Sinh viên: Phạm Hà Duy – Kent International College Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao