0937 48 39 69Lịch học

Đồ án

21/05/2016

Thương hiệu FAST – SV Quốc Việt

Thương hiệu hệ điều hành FAST SV Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College thực hiện đồ án thiết kế thương hiệu
21/05/2016

Bộ nhận dạng thương hiệu Trà Sen – Thế Bảo

Bộ nhận dạng thương hiệu Trà Sen SV: Nguyễn Thế Bảo Lớp: 12GP11 – Kent International College