0937 48 39 69Lịch học

Đồ án

07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Minh

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Ngọc Minh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Hương Giang

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Hương Giang Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Thanh Tùng

Đồ án thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thanh Tùng SV: Thanh Tùng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thúy Sơn

Đồ án thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thúy Sơn SV: SV Thúy Sơn Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Lê Huy

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Lê Huy Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Hòa

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Ngọc Hòa Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Hân

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV:  Ngọc Hân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Yến Ngân

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: SV Yến Ngân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Chiến Thắng

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Chiến Thắng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College