0937 48 39 69Lịch học

Đồ án

22/06/2016
butterfly01

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away SV Nguyễn Thị Phương Thảo

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away! do SV Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.
22/06/2016
do an maya 3d

Đồ án Maya 3D Bảy Tập Bay do SV Ngô Uyên Vy

Đồ án Maya 3D  “Bảy Tập Bay” do SV Ngô Uyên Vy thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.
22/06/2016
new-bicycle600

Đồ án Maya 3D New Bicycle do SV Dung Trần

Đồ án Maya 3D ”New Bicycle” do SV Dung Trần thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-23.
22/06/2016
pizza

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về giày Converse SV Tường Lộc

Đồ án Motion Graphic SV Tường Lộc lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về giày Converse
22/06/2016

Đồ án Motion Graphic McDonalds Vietnam SV Tiến Võ

Đồ án Motion Graphic SV Tiến Võ lớp DIP-24 Kent International College đề tài sự năng động thực đơn McDonalds Vietnam
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về Pintesest SV Trần Quốc Việt

Đồ án Motion Graphic Trần Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pinterset
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Lịch sử CocaCola SV Hoài Danh

  Đồ án Motion Graphic Hoài Danh lớp DIP-24 Kent International College đề tài lịch sử CocaCola
21/06/2016

Đồ án Motion Graphic Pizza SV Hoàng Việt & Quỳnh Ngân

  Đồ án Motion Graphic 2 SV Quỳnh Ngân & Hoàng Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pizza
20/06/2016

Đồ án CINEMA 4D Juicy Juice – SV Tiến Võ

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D Juicy Juice – bạn Tiến Võ – Kent International College. Võ Tân Tiến Email: bamby1218@gmail.com ĐTDĐ: 094 355 0575