0937 48 39 69Lịch học

Đồ án

31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Nhà Phố SV Ray Tran

Đồ án thiết kế nội thất 3D Nhà Phố SV: Ray Tran Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Biệt thự SV Hồng Nhung

Đồ án thiết kế nội thất 3D Biệt Thự SV: Nguyễn Thị Hồng Nhung Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Ý Nhi

Đồ án thiết kế nội thất 3D Nhà Phố SV: Đinh Nữ Ý Nhi Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Fashion Showroom SV Bảo Trâm

Đồ án thiết kế nội thất 3D Fashion Showroom SV: Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu kem Andy – Nhất Linh

Đồ án thiết kế thương hiệu kem Andy SV: Nguyễn Thị Nhất Linh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu handmade Giggle – Mỹ Dung

Đồ án thiết kế thương hiệu handmade Giggle SV: Trần Thị Mỹ Dung Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chơi DINO – Cẩm Tú

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chơi DINO SV: Phan Thị Cẩm Tú Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu lốp xe TIRES – Công Danh

Đồ án thiết kế thương hiệu lốp xe TIRES SV: Phạm Công Danh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nệm Zone – Tùng Anh

Đồ án thiết kế thương hiệu nệm Zone SV: Nguyễn Tùng Anh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College