0937 48 39 69Lịch học

Đồ án

27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen- Nguyễn Hà Như Mỹ

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen SV: Nguyễn Hà Như Mỹ Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus – Đặng Thị Kim Ngân

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus SV: Đặng Thị Kim Ngân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital – Bùi Ngọc Đoan Trinh

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital SV: Bùi Ngọc Đoan Trinh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu DOPI Hamburger – Kiều Oanh

Đồ án thiết kế thương hiệu DOPI Hamburger SV: Kiều Oanh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty – Tú Ly

Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty SV: Nguyễn Thị Tú Ly Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nội thất Sweet Home – Dương Minh Xuân

Đồ án thiết kế thương hiệu Sweet Home SV: Dương Minh Xuân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu ZEN Cafe – Đinh Việt Hùng

Đồ án thiết kế thương hiệu ZEN Cafe SV: Đinh Việt Hùng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu bóng đèn LED SAVILED

Chiến lược quảng bá thương hiệu bóng đèn LED SAVILED Sinh viên: Trần Tú Phước – Kent International College Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao
26/05/2016

[Projects] Chiến lược quảng bá thương hiệu nước mắm Nhất Vị

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU nước mắm Nhất Vị Sinh viên: Lê Nhất Thành – Kent International College Môn học Thiết kế đồ họa nâng cao