0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế đồ họa

29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chơi DINO – Cẩm Tú

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chơi DINO SV: Phan Thị Cẩm Tú Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu lốp xe TIRES – Công Danh

Đồ án thiết kế thương hiệu lốp xe TIRES SV: Phạm Công Danh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nệm Zone – Tùng Anh

Đồ án thiết kế thương hiệu nệm Zone SV: Nguyễn Tùng Anh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Bánh Nhà Hy – Quỳnh Nhi

Đồ án thiết kế thương hiệu Bánh Nhà Hy SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
29/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu AMC VIETNAM – Thanh Kiên

Đồ án thiết kế thương hiệu AMC VIETNAM SV: Nguyễn Thanh Kiên Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chay Ghanta – Nguyễn Ngọc Minh

Đồ án thiết kế thương hiệu đồ chay Ghanta SV: Nguyễn Ngọc Minh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen- Nguyễn Hà Như Mỹ

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen SV: Nguyễn Hà Như Mỹ Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus – Đặng Thị Kim Ngân

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus SV: Đặng Thị Kim Ngân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital – Bùi Ngọc Đoan Trinh

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital SV: Bùi Ngọc Đoan Trinh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College