0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế đồ họa

27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen- Nguyễn Hà Như Mỹ

Đồ án thiết kế thương hiệu Nancy Nguyen SV: Nguyễn Hà Như Mỹ Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus – Đặng Thị Kim Ngân

Đồ án thiết kế thương hiệu nhà hàng Octopus SV: Đặng Thị Kim Ngân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
27/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital – Bùi Ngọc Đoan Trinh

Đồ án thiết kế thương hiệu Mypet Hospital SV: Bùi Ngọc Đoan Trinh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu DOPI Hamburger – Kiều Oanh

Đồ án thiết kế thương hiệu DOPI Hamburger SV: Kiều Oanh Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty – Tú Ly

Đồ án thiết kế thương hiệu trà sữa Tasty SV: Nguyễn Thị Tú Ly Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu nội thất Sweet Home – Dương Minh Xuân

Đồ án thiết kế thương hiệu Sweet Home SV: Dương Minh Xuân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
26/05/2016

Đồ án thiết kế thương hiệu ZEN Cafe – Đinh Việt Hùng

Đồ án thiết kế thương hiệu ZEN Cafe SV: Đinh Việt Hùng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
21/05/2016

Thương hiệu FAST – SV Quốc Việt

Thương hiệu hệ điều hành FAST SV Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College thực hiện đồ án thiết kế thương hiệu
21/05/2016

Bộ nhận dạng thương hiệu Trà Sen – Thế Bảo

Bộ nhận dạng thương hiệu Trà Sen SV: Nguyễn Thế Bảo Lớp: 12GP11 – Kent International College