0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế nội thất

07/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thúy Sơn

Đồ án thiết kế nội thất 3D nhà phố SV Thúy Sơn SV: SV Thúy Sơn Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Lê Huy

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Lê Huy Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Hòa

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Ngọc Hòa Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Ngọc Hân

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV:  Ngọc Hân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Yến Ngân

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: SV Yến Ngân Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016
do an thiet ke noi that

Thiết kế nội thất 3D SV Chiến Thắng

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Chiến Thắng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Lê Hoàng

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Lê Hoàng Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
06/07/2016

Thiết kế nội thất 3D SV Quốc Việt

Đồ án thiết kế nội thất 3D SV: Quốc Việt Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Nhà Phố SV Ray Tran

Đồ án thiết kế nội thất 3D Nhà Phố SV: Ray Tran Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College