0937 48 39 69Lịch học

Thiết kế nội thất

31/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Fashion Showroom SV Bảo Trâm

Đồ án thiết kế nội thất 3D Fashion Showroom SV: Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College
21/05/2016

Thiết kế nội thất 3D Nhà phố SV Kim Cúc

Thiết kế nội thất 3D Nhà phố SV Kim Cúc lớp ID-29 Kent International College
21/05/2016

Thiết kế nội thất nhà phố SV Ngọc Minh

SV: Nguyễn Ngọc Minh Đồ án thiết kế nội thất nhà phố Lớp ID 24 Kent International College GVHD: Nguyễn Thanh Tùng & Nguyễn Đình Nam