0937 48 39 69Lịch học

Khóa học “Tổ chức và Quản lý kho hàng” (IATA/FIATA Warehouse Management)

Khóa học “Tổ chức và Quản lý kho hàng” (IATA/FIATA Warehouse Management) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đề ra của IATA/FIATA và ILS (Hiệp hội Logistics Quốc tế).  Khóa học sẽ được chia thành 2 Module, bao gồm (1) Kiến thức chung để làm việc, kinh doanh kho bãi và (2) Thực hành cải tiến mặt bằng nhà kho (layout).

1.     Giới thiệu khóa học

 • Khóa học “Tổ chức và Quản lý kho hàng” (IATA/FIATA Warehouse Management) được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đề ra của IATA/FIATA và ILS (Hiệp hội Logistics Quốc tế).
 • Khóa học sẽ được chia thành 2 Module, bao gồm (1) Kiến thức chung để làm việc, kinh doanh kho bãi và (2) Thực hành cải tiến mặt bằng nhà kho (layout).
 • Khóa học giúp cho học viên làm việc, quản lý lưu kho trong mọi lĩnh vực kinh doanh và cách để tối ưu hóa chi phí lưu kho.
 • Lớp học được tổ chức hàng tuần tại Kent International College dựa theo theo yêu cầu của học viên.
 • Ngoài bài giảng, học viên được học qua video tham chiếu, tham gia thảo luận nhóm & làm các bài tập cụ thể.
 • Tài liệu giảng dạy: tiếng Anh và tiếng Việt.
 • Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Việt.
 • Trình độ khuyến cáo: học viên mới bắt đầu và/hoặc có chuyên môn.
 • Điều kiện tối thiểu: không (khuyến khích tiếng Anh đọc hiểu).

2.     Đối tượng học viên

 • Các đơn vị sản xuất, kinh doanh có vấn đề lưu giữ và phân phối hàng hoá nói chung.
 • Các đại lý phân phối sản phẩm, các siêu thị trong chuỗi cung ứng các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp, và tiêu dùng.
 • Nhân viên/quản lý phụ trách khai thác hàng hóa của Hãng hàng không và các hãng vận tải hàng hoá khác.
 • Giáo viên đào tạo hàng hóa, kinh doanh, cung ứng và tiêu thụ các sản phẩm.
 • Sinh viên các trường Ngoại thương, quản trị kinh doanh, giao thông vận tải, các ngành kinh tế.
 • Các công ty giao nhận, các công ty Logistics.
 • Những người có nhu cầu kiếm việc trong ngành sản xuất, vận chuyển hàng hóa nói chung và chuỗi cung ứng nói riêng.

3.     Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có các kỹ năng sau:

 • Hiểu được bản chất Logistics và ý thức sự khác biệt giữa cách hiểu của Việt Nam và Quốc tế.
 • Ý thức được vai trò của lưu kho trong chuỗi cung ứng.
 • Hiểu rõ chức năng, cách thức và quy trình vận hành công tác lưu kho nói chung và của Trung tâm phân phối hay siêu thị nói riêng trong chuỗi cung ứng.
 • Hiểu biết về các phương tiện phục vụ trong kho và các nguyên tắc an toàn trong khai thác các phương tiện.
 • Nắm được 5 điểm then chốt việc quản lý điều hành lưu kho.
 • Áp dụng các nguyên tắc cơ bản để tổ chức bố trí quản lý mặt bằng kho bãi và cách thức để cải tiến và hoàn thiện đặc biệt bố trí các kệ lưu kho và giúp quản lý Inventory dễ dàng.
 • Cách thức tính toán chi phí lưu kho và phương hướng để cải tiến, hoàn thiện giúp lưu kho chi phí thấp.
 • Chuẩn bị kiến thức cơ bản nhất để làm việc mọi vị trí trong khâu lưu kho ngành dịch vụ Logistics.

4.     Nội dung khóa học

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1 Logistics & tổ chức sản xuất và tái cơ cấu (re-engineering).
2 Lưu kho và sản xuất, phân phối, lưu thông.
3 Các mô hình lưu kho, lưu bãi và quy tình quản lý chung cho các loại hình lưu kho – theo phân định của IATA/FIATA.
4 5 điểm then chốt của Quốc tế trong quản lý lưu kho.
5 Tính toán chi phí lưu kho và cách thức cải tiến nhằm giảm chi phí theo quan điểm Quốc tế.
6 Tổ chức lưu kho phối hợp Inventory hiệu quả vấn đề IT trong quản lý điều hành kho bãi hiệu quả.

 

5.     Thời gian học

Thời lượng tối thiểu 15 giờ học và 3 giờ kiểm tra thực hành.

6.     Tài liệu & chứng chỉ

 • Chứng chỉ: Tổ chức và Quản lý kho hàng – Certificate of Warehouse Management do Kent International College cấp.
 • Chứng chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đào tạo của IATA/FIATA và của ILS (Hiệp hội Logistics Quốc tế) và được các giáo viên của các tổ chức trên huấn luyện & phê chuẩn.

7.     Học phí

 

 

8.     Thông tin liên hệ

Kent International College