Cô Đặng Thu Hương MBA, chuyên ngành thương mại và Cử nhân Kinh tế lao động và Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Tp.HCM - Trung tâm Đào tạo Quốc tế KENT
0937 48 39 69Lịch học

Cô Đặng Thu Hương
MBA, chuyên ngành thương mại và Cử nhân Kinh tế lao động và Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Tp.HCM