giảng viên Archives - Trung tâm Đào tạo Quốc tế KENT
0937 48 39 69Lịch học

giảng viên

30/08/2016

Thầy Mr. Wayne Robert Matthews
Conestoga College, Ontario, Canada

30/08/2016

Cô Fretzel
Bachelor of science in tourism management

30/08/2016

Thầy Cris Monroe
Masters in Education Major in Administration and Supervision

30/08/2016

Cô Nguyễn Thị Diệu Uyên
Master Degree in TESOL- AVONDALE COLLEGE, AUSTRALIA

30/08/2016

Thầy Robert Hartcher
Hiệu Trưởng danh dự – Trường Cao Đẳng Quốc Tế Kent

30/08/2016

Cô Phạm Thùy Nguyên Thủy
Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Tài chính Marketing

30/08/2016

Cô Đặng Thu Hương
MBA, chuyên ngành thương mại và Cử nhân Kinh tế lao động và Quản trị nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế Tp.HCM

30/08/2016

Cô Nguyễn Kim Ngân
MBA, Columbia Southern University, USA

30/08/2016

Thầy TRẦN KHÁNH TÙNG
Master’s degree, Sales & Marketing, Université Panthéon Sorbonne (Paris I) / IAE Paris