0937 48 39 69Lịch học
do an ve tay story board
Story Board “New Bicycle”
08/07/2016
do an ve tay story board
Story Board “Kua Trai”
08/07/2016

Story Board ”Bài học sự tự giác”

do an ve tay story board

Kịch bản phim hoạt hình “Bài học sự tự giác” SV Đỗ Văn Tề DIP-21. Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.

te01

te02

 

Hình ảnh kịch bản