0937 48 39 69Lịch học

Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

Module 1: Thấu hiểu Digital Marketing – KHÓA DIGITAL MARKETING ỨNG DỤNG

 • Kiến thức Marketing tổng quát dành cho người làm Digital Marketing

  • Marketing ứng dụng tổng quát cho marketing chuyên nghiệp
  • Quy trình thực hiện hoạt động Marketing hiệu quả.
  • Chiến dịch truyền thông tích hợp trong kinh doanh
  • Sự khác biệt với các hình thức marketing truyền thống và Digital marketing
  • Case-study truyền thông hiệu quả của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam.
 • SEO (Search Engine Marketing):
  • Vai trò của search engine, nguyên tắc hoạt động
  • Phân tích, chọn lọc danh sách  keywords (từ khóa)…
 • Content Marketing:
  • Phân tích nội dung bài PR hiện tại để hiệu chỉnh đạt hiệu quả cao.
  • Cách viết bài PR theo chuẩn mực Google.
  • Cách viết tiêu đề gây ấn tượng.
  • Cách trình bày hình ảnh theo chuẩn bài PR Online.
  • Cách viết bài chốt Sale.
  • Cách lấy thông tin khách hàng tiềm năng.
 • Google Adwords:
  • Tạo account để mua quảng cáo trên công cụ tìm kiếm Google
  • Mạng lưới Google Display Networds
 • Email Marketing:
  • Cài đặt Ms.Outlook để làm email marketing
  • Cơ hội để tiếp thị qua email marketing
 • Social Media Facebook Marketing:
  • Tạo fanpge, tạo group trong Facebook
  • Viết nội dung để thu hút friends like page, comment, share…
  • Quy trình để tạo ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo trên Facebook
 • Content Marketing:
  • Phân tích nội dung bài PR hiện tại để hiệu chỉnh đạt hiệu quả cao
  • Cách viết bài PR theo chuẩn mực Google

CHI TIẾT MÔN HỌC TRONG DIGITAL MARKETING