4 bước lập kế hoạch kinh doanh online hoàn chỉnh

Trong kinh doanh online, mục tiêu của các doanh nghiệp thường rất đa dạng như: Mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần, danh tiếng, thương hiệu…Nhưng tựu chung lại, mục tiêu sẽ được chia làm 2 loại chính: mục tiêu tài chính và mục tiêu marketing.  Tổng quan 4 bước để lập 1 kế hoạch Kinh doanh Online hoàn chỉnh

 

1.    Thiết lập mục tiêu

Mục tiêu kinh doanh online là cái đích cuối cùng để doanh nghiệp hướng tới và nỗ lực để đạt được. Vì thế, phải đảm bảo hợp lý, khả thi, không quá xa vời nhưng cũng không quá dễ để đạt được. Nhằm đảm bảo doanh nghiệp dốc 100% năng lực để thực thi.

Trong kinh doanh online, mục tiêu của các doanh nghiệp thường rất đa dạng như: Mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần, danh tiếng, thương hiệu…Nhưng tựu chung lại, mục tiêu sẽ được chia làm 2 loại chính: mục tiêu tài chính và mục tiêu marketing.

Doanh nghiệp cần phải thiết lập các thông số rõ ràng để đo lường kết quả đạt được so với mục tiêu. Từ đó có cơ sở để đánh giá hiệu quả.

Một yếu tố không kém phần quan trọng đó là việc so sánh tương quan với đối thủ, để doanh nghiệp có thể đưa ra những mục tiêu phù hợp với tình hình cạnh tranh hiện tại.

 

2.    Xây dựng kế hoạch

Cách lập kế hoạch kinh doanh online hoàn chỉnh - image plan on https://atpsoftware.vn

Sau khi đã thiết lập được những mục tiêu cụ thể, doanh nghiệp cần đề ra kế hoạch để thực thi những mục tiêu đó.

Phần quan trọng nhất trong bước lập kế hoạch kinh doanh online là việc xác định ý tưởng và định hướng chiến lược cho toàn bộ kế hoạch. Từ định hướng chung, doanh nghiệp sẽ vạch ra một kế hoạch tổng thể cho toàn bộ các hoạt động.

Những kế hoạch triển khai cụ thể cho từng công cụ sẽ được hoạch định dựa trên định hướng chung và kế hoạch tổng thể nhằm đảm bảo có sự phối hợp đồng đều giữa các bộ phận để đạt được mục tiêu cuối cùng.

 

3.    Cách thức triển khai

Xác định nội dung triển khai: Việc xác định cụ thể những công việc cần làm tạo điều kiện cho việc phân bổ công việc 1 cách hợp lý, đúng người và đạt hiệu quả cao.

Phân bổ nguồn lực triển khai: sau khi xác định cụ thể nội dung công việc cần triển khai thì việc cần thiết ngay sau đó là xác định nguồn lực thực hiện các công việc đó.

Xây dựng khung thời gian thực hiện công việc: Việc triển khai một kế hoạch kinh doanh online cần được thực hiện 1 cách tuần tự và chặt chẽ về thời gian, các công việc cần thực hiện đúng thời gian ở từng giai đoạn.

Việc xác định cách thức triển khai phụ thuộc vào mục tiêu mà kế hoạch đề ra, từ đó xác định một phối thức thực hiện hiệu quả bao gồm việc xác định tỷ lệ các công cụ marketing online, xây dựng nội dung thông điệp, xác định kênh truyền thông và tần suất thực hiện các công cụ.

 

4. Phương pháp đánh giá và phương án dự phòng

Việc thiết lập một phương pháp đánh giá cụ thể cho phép bạn thấy được hiệu quả triển khai kế hoạch và có những phương án điều chỉnh kịp thời. Phương pháp đánh giá phải bao hàm kết quả định lượng và định tính.

Doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh online thông qua các tiêu chí: Lượng khách hàng truy cập website, số lượt phản hồi, chia sẻ, doanh số, lợi nhuận, khả năng nhận biết của khách hàng…

Bên cạnh đó, việc thiết lập một phương án dự phòng là không thể thiếu. Trong kinh doanh online, doanh nghiệp không thể tránh khỏi các tình huống bất ngờ từ các yếu tố vi mô và vĩ mô. Sự cạnh tranh gay gắt càng làm cho thị trường có nhiều biến đổi khó lường. Luôn dự trù 1 phương án là cách tốt nhất để doanh nghiệp của bạn giữ được thế chủ động và kinh doanh hiệu quả.

Kế hoạch kinh doanh online được ví như nền móng vững chắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển lâu dài. Khi đã lên một kế hoạch cụ thể doanh nghiệp sẽ có những chiến lược kinh doanh online phù hợp. Vậy doanh nghiệp của bạn đã biết cách thiết lập một kế hoạch đúng đăn và sáng tạo? Và một kế hoạch tốt liệu đã đủ để thành công?

Nguồn : IM Group

0937 48 3969