Module 4: Biên tập phim ảnh (Video Editing)

nhiep anh bien tap phim

2. Giới thiệu:

Môn học hướng dẫn kỹ thuật quay phim, viết kịch bản phân cảnh phim, biên tập phim ảnh, chèn hiệu ứng, tạo tiêu đề, lồng tiếng, biên tập âm thanh, thiết lập chuyễn động, blend màu trong phim ảnh… sử dụng các phần mềm biên tập phim chuyên nghiệp Adobe Premier, Edius và các Plug-ins mở rộng.

Trong quá trình học, các bạn sẽ được thực hành biên tập các thể loại như bản tin truyền hình, phim ngắn, phim ca nhạc, phim quảng cáo và giới thiệu doanh nghiệp.

Cuối môn học, học viên sẽ thực hiện các dự án phim bao gồm: Lên kế hoạch sản xuất chương trình truyền hình, phân cảnh kịch bản phim, quay phim, dựng phim, lồng tiếng, thiết kế Trailer, DVD cover, vé mời, Standee, Poster . . . cho dự án phim.

video-editing-23


Bài 1: Kỹ thuật dựng phim

 • Khái niệm về góc máy, khuôn hình, cỡ cảnh.
 • Bố cục hình ảnh
 • Phối hợp giữa các khuôn hình, cỡ cảnh.
 • Các động tác khi quay phim.
 • Sự liên tục trong hành động.
 • Trục chuyển động.
 • Trang thiết bị làm phim.
 • Bài tập: Phân tích phim ca nhạc về bố cục hình ảnh.

Bài 2: Phân cảnh kịch bản phim.

 • Kế hoạch làm phim.
 • Ý tưởng thể hiện và thông điệp phim.
 • Kịch bản đề cương.
 • Kịch bản phân cảnh.
 • Lựa chọn bối cảnh ghi hình.
 • Diễn viên và diễn xuất.
 • Bài tập: Phân chia thành các nhóm và viết kịch bản phim ngắn, phim ca nhạc.
video-editing-06

Bài 3: Dựng phim cơ bản.

 • Tạo mới Project.
 • Tạo tiêu đề phim.
 • Biên tập nội dung phim.
 • Chèn tiêu đề lên phim.
 • Xử lý âm thanh cho phim.
 • Kết nối các thành phần của phim.
 • Kết xuất phim.
 • Bài tập: Dựng phim ca nhạc cơ bản.

Bài 4: Các thao tác biên tập nâng cao.

 • Phương pháp tạo chuyển động trong phim.
 • Chèn hiệu ứng chuyển cảnh.
 • Hiệu ứng Video.
 • Chuyễn động nhanh dần, chậm dần.
 • Chèn các plug-ins mở rộng.

 

video-113

Bài 5: Xử lý âm thanh.

 • Import âm thanh vào Project.
 • Phương pháp loại bỏ tạp âm.
 • Biên tập âm thanh.
 • Kỹ thuật lồng tiếng phim.
 • Đồng bộ giữa âm thanh và hình ảnh
 • Kết xuất phim.

 

video-112


Bài 6: Dựng phim phương pháp Multicam.

 • Nguyên tắc quay phim Multicam.
 • Import video và Audio vào Project.
 • Dựng phim dùng Multicam.
 • Đồng bộ hình ảnh và âm thanh.
 • Biên tập khuôn hình cỡ cảnh.
 • Chỉnh sửa hiệu ứng màu sắc phim ảnh.
 • Kết xuất phim.
video-109


Bài 7: Các hiệu ứng hình ảnh.

 • Chỉnh màu trong phim ảnh (Blending)
 • Tạo hiệu ứng phim ảnh Magic Bullet Looks.
 • Hiệu ứng đặt biệt chỉnh màu cho phim ca nhạc.
 • Ứng dụng thư viện hiệu ứng.

Bài 8: Triển khai dự án phim.

 • Viết kịch bản phân cảnh.
 • Lựa chọn bối cảnh và diễn viên.
 • Trang thiết bị ghi hình.
 • Quay tiền kỳ
 • Dựng phim hậu kỳ và kỹ xảo.
 • Thiết kế DVD chop him.
 • Kế hoạch phát hành và công chiếu phim

0937 48 3969