CÁC KHÓA HỌC NGÀNH THIẾT KẾ

Thiết kế đồ họa

Thời gian: 4 tháng

Thiết kế thời trang

Thời gian: 4-5 tháng

Tặng bộ dung cụ, nguyêu liệu trị giá 1 triệu

Thiết kế nội thất

Thời gian: 4 tháng

Sản xuất phim

Thời gian: 4 tháng

[ux_image_box_inner img=”15475″ link=”https://kent.vn/gia-tri-bang-cap/”] [/ux_image_box_inner]

Giá trị bằng cấp

Cơ sở vật chất

Đội ngũ giảng viên

Cảm nhận sinh viên

KENT INTERNATIONAL COLLEGE