0937 48 39 69Lịch học

con số nổi bật

2

Quốc Gia


Úc, Việt Nam 2 nước đào tạo
98

giảng viên


tham gia giảng dạy
20000

Sinh viên


Theo học các chương trình đào tạo
16

năm thành lập


KENT có mặt tại Việt Nam