Creative Focus Tuyển Sinh Viên Thực Tập Năm 2019

Agency Digital Marketing & Production video CREATIVE FOCUS là một trong những công ty Agency được thành lập bởi giám đốc người Canada, với 50% nhân sự là người nước ngoài, 50% người Việt. Môi trường làm việc thân thiện, năng động và cởi mở, luôn quan tâm đến nhân viên và con đường sự nghiệp của từng thành viên trong công ty.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2019 tại các trường Đại học/ Cao đẳng tại TP. HCM có cơ hội để được thực tập, trải nghiệm và áp dụng những kiến thức có được từ giảng đường vào công việc thực tế và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty CREATIVE FOCUS; Đồng thời để tạo nguồn nhân lực kế thừa và gắn bó lâu dài với công ty CREATIVE FOCUS từ nguồn sinh viên thực tập tiềm năng, công ty CREATIVE FOCUS thông báo về việc tổ chức tuyển Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại công ty CREATIVE FOCUS năm 2019 như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC TẬP:

Sinh viên năm cuối thỏa các điều kiện sau:

1. Đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2019 với các chuyên ngành đào tạo về thiết kế đồ họa

▶ Tiếng Anh lưu loát (ở dạng viết và lời nói).

▶ Kinh nghiệm đáng kể trong thiết kế đồ họa, kinh nghiệm thiết kế trang web là một lợi thế.

▶ Sử dụng thành thạo Photoshop, Premiere, AfterEffects, Illustrator, HTML

▶ Có tinh thần học hỏi và kỷ luật cao

Nếu sinh viên đã tốt nghiệp, có thể cân nhắc cho vị trí part-time hoặc full-time tùy theo năng lực.

II. VỊ TRÍ THỰC TẬP:

– Thiết kế website (có kinh nghiệm thiết kế đồ họa là một lợi thế).

– Thiết kế motion graphic.

III. THỜI GIAN THỰC TẬP

– Thời gian thực tập: Theo lịch của từng trường.

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

1. Hồ sơ thực tập gồm:

– CV, Porfolio cá nhân.

2. Hình thức nhận hồ sơ:

– Gửi hồ sơ qua email : info@creativefocus.co

Điện thoại: 093 7030490 gặp Ms. Yến hoặc 085 244 3366 (Hotline công ty)

Lưu ý:

–  Ghi rõ vị trí ứng tuyển thực tập trên phần tiêu đề mail.

–  Hồ sơ gửi qua email phải đầy đủ và có ghi rõ tiêu đề như sau:

Vị trí thực tập – Tên trường – Họ tên.

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, sinh viên thực tập có cơ hội được tiếp nhận làm việc chính thức tại công ty CREATIVE FOCUS.

Trân trọng.

CREATIVE FOCUS.

 

———————————————————————————————————-

 

RECRUITMENT OF INTERNS FOR 2019

Agency of Digital Marketing & Video Production CREATIVE FOCUS is one of the agencies created by a Canadian founder, with 50% foreign personnel and 50% Vietnamese personnel. We provide a friendly work environment, proactive, and open. We always pay attention to each and every employee of ours as well as their career paths.

In order to provide internship opportunities at CREATIVE FOCUS to students who are preparing to graduate in 2019, aiding them in applying the knowledge they acquired from school to real life and experiencing a professional working environment; simultaneously to build a team that will inherit and stay long-term with CREATIVE FOCUS from potential interns, CREATIVE FOCUS is announcing the terms of recruitment for students who wish to intern at CREATIVE FOCUS in 2019:

 1. TARGETS OF INTERNSHIP

Senior students who satisfy these conditions:

 1. Qualify to graduate within the year 2019 with specialized training in graphic design
 2. Fluent in English (writing and speaking)
 3. Experienced in graphic design (experience in web design is an advantage)
 4. Proficient in Photoshop, Premiere, After-Effects, Illustrator, HTML, …
 5. High spirit in learning and discipline

For students who have graduated, we can consider a part-time or full-time position depending on your capability.

 1. INTERNSHIP POSITION
 • Web designer (experience in graphic design is an advantage)
 • Motion graphic designer

 

III.               DURATION OF INTERNSHIP

 • Depending on the university’s schedule

 

 1. RECRUITMENT METHOD
 2. Internship document includes:

          CV and Personal portfolio

 1. Application method:

          Send your document to this email: info@creativefocus.co

Contact information:

 1. Ms. Yến: 093 7030490
 2. Company’s hotline: 085 244 3366

Note:

 • Clearly note your applied position in the email title
 • Documents sent via email have to be complete and with the following title:

Internship position – Name of college – Full name

After completing the internship, students have a chance to continue working officially at CREATIVE FOCUS.

Sincerely,

CREATIVE FOCUS.

0937 48 3969