Đồ án Digital Marketing

Đồ án Digital Marketing từ các khóa học Digital Marketing do chính SV Kent thực hiện

Nội dung yêu cầu đồ án:

 • Đề tài 1: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website thông tin doanh nghiệp bằng WordPress CMS để truyền thông thương hiệu.
  • Lập kế hoạch Marketing để quảng bá thương hiệu mà bạn đã tạo dựng trên các kênh Digital Marketing.
 • Đề tài 2: Tạo hoặc làm mới thương hiệu doanh nghiệp mà bạn đang làm hay khởi nghiệp
  • Thiết kế website bán hàng bằng WordPress CMS để quảng bá sản phẩm.
  • Lập kế hoạch Marketing quảng sản phẩm trên các kênh Digital Marketing.

Yêu cầu các đề tài:

 • Portfolio trình bày rõ ý tưởng doanh nghiệp, màu sắc chủ đạo, khách hàng mục tiêu.
 • Thiết kế website theo đúng mục tiêu đề tài cũng như tích hợp các tools để làm Digital Marketing.
 • Upload website lên internet và SEO keyword trên Google.
 • Thể hiện rõ các kênh Digital Marketing mục tiêu.
 • Đặt kế hoạch theo từng chu kỳ và kết quả mục tiêu.

0937 48 3969