Đồ án thiết kế thương hiệu Bánh Nhà Hy – Quỳnh Nhi

  • Đồ án thiết kế thương hiệu Bánh Nhà Hy
  • SV: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
  • Chương trình Thiết kế đồ họa tại  Kent International College

PORTFOLIO ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI

Ngày sinh: 16.11.1992

Điện thoại: 0906 357 997

Email: torikinguyen@gmail.com

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIẾT KẾ

Thiết kế đến với tôi như một cái duyên.

Yêu thích vẽ tranh từ bé, nhưng lớn lên lại học chuyên ngành toán tin. Trong quá trình học tập và làm việc mới nhận ra mình yêu thiết kế nên thay đổi con đường đi của mình.

Trong thời gian học tập  thiết kế đồ họa tại Kent tôi lại yêu thích ngành thiết kế hơn, bởi nó là một công việc không nhàm chán. Với tôi mỗi sản phẩm thiết kế hoàn thành, được công chúng đoán nhận là chính niềm vui của designer.

Dưới đây là đồ án của bạn Quỳnh Nhi.

[foogallery id=”4827″]

0937 48 3969