Category Archives: Đồ án

ĐỒ ÁN SINH VIÊN

Nơi chia sẽ tất cả đồ án sinh viên đã học tại Kent, portfolio, dự dán của các bạn.

Bộ sưu tập thời trang “The Last Word” SV Bảo Châu

Bộ sưu tập thiết kế thời trang “The Last Word” SV Bảo Châu lớp AF04 Kent International College với ý tưởng như một mối lương duyệt nhằm thu hút ánh nhìn với màu sắc từ các loại rượu mùi. Cái nhấp môi đầu tiên vị hăng cay, thơm, đậm đà đã tạo nên câu chuyện […]

0937 48 39 69