0937 48 39 69Lịch học

Giá trị bằng cấp

Giá trị chứng nhận khi học tại Trung tâm đào tạo Quốc tế KENT thuộc Kent International College có giá trị tại Việt Nam và được chấp nhận ở thị trường lao động quốc tế do Kent International College cấp và chứng nhận bởi đối tác giáo dục KENT Vietnam.

Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận bằng tiếng Anh. Nhiều Học viên tốt nghiệp đều dễ dàng có tìm làm tại các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam và có đủ điều kiện ra nước ngoài làm việc.

Mẫu văn bằng