0937 48 39 69Lịch học
26/04/2018

Thầy TRẦN KHÁNH

Tốt nghiệp Đại học RMIT và Thạc sĩ MBA Thầy luôn truyền lửa đến các sinh viên trong từng bài giảng thiết kế, giúp sinh viên – học viên nắm nguyên tắc thiết kế và bay bổng hơn trong sản phẩm của mình. Hơn 6 năm kinh nghiệm làm Thiết kế In ấn và Tổ chức Sự kiện. Giảng viên tại các trường Đại học và Cao đẳng Quốc tế, giảng viên cơ hữu tại […]