Module 3: Thiết kế đồ họa (Graphic Design) – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

thiet ke do hoa
1. Thời lượng: 30 giờ

2. Giới thiệu:

Các bạn sẽ được học về cách sử dụng các công cụ tạo hình cơ bản, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, phương pháp dàn trang in ấn cho brochure, tạp chí.

Kết thúc môn học, học viên sẽ thực hiện đồ án thiết kế mẫu vật như bao bì, nhãn hiệu, sản phẩm quảng cáo và dàn trang cho tờ rơi, brochure, tạp chí . . .

3. Chương trình học

Bài 1: Giao diện làm việc trên Illustrator

 • Các thao tác cơ bản
 • Tạo một bản vẽ mới
 • Điều chỉnh kích thước trang bản vẽ
 • Các chế độ hiển thị bản vẽ
 • Xem phóng to và thu nhỏ

 

graphic-design-41

Bài 2: Vẽ, chỉnh sửa các đường và hình dạng trên Illustrator

 • Công cụ Rectangle
 • Công cụ Rounded Rectangle
 • Công cụ Ellipse
 • Công cụ Polygon
 • Công cụ Star
 • Công cụ Flare
 • Công cụ Line Segmen
 • Công cụ Arc
 • Công cụ Spiral
 • Công cụ Rectangular Grid
 • Công cụ Polar Grid

 

graphic-design-39

Bài 3: Làm việc với các vùng chọn của Illustrator và Layer

 • Công cụ Selection Tool
 • Công cụ Direct Select Tool
 • Công cụ Group Selection Tool
 • Công cụ Magic Wand
 • Công cụ Direct Select Lasso Tool
 • Công cụ Lasso Tool
 • Chọn đối tượng bằng thực đơn Select
 • Nhóm (group) và tách nhóm (ungroup
 • Khoá (lock) và dấu (hide) các đối tượng
 • Thay đổi thứ tự trên dưới của các đối tượng
 • Sắp xếp vị trí các đối tượng

Bài 4: Màu sắc trong Illustrator

 • Thuộc tính màu
 • Fill
 • Tô một màu (Color
 • Tô chuyển
 • Stroke
 • Appearance
 • Tô lưới (mesh
 • Tô Gradient
 • Tạo đối tượng tô lưới bằng công cụ Gradient Mesh
 • Cách sử dụng công Blend

 

graphic-design-40

Bài 5: Công cụ Pen, Pencil, Eraser, Paintbrush và Blob brush, Type, biến đổi hình dạng, Pattern, Gradient.

 • Vẽ đường cong Bézier
 • Công cụ Pen Tool
 • Phép tịnh tiến
 • Quay tự do xung quanh tâm của đối tượng
 • Phép co dãn
 • Phép đối xứng
 • Các công cụ văn bản
 • Threaded Text (khối văn bản
 • Character styles
 • Các loại brush
 • Tạo Pattern brush
 • Công cụ Painbrush
 • Pencil tool
 • Công cụ Smooth Tool
 • Công cụ Erase Tool
 • Công cụ Scissors Tool
 • Công cụ Knife Tool

 

graphic-design-31

Bài 6: Filter, ánh sáng, 3D

 • Nhóm hiệu ứng Colors
 • Nhóm hiệu ứng Create
 • Nhóm hiệu ứng Stylize
 • Áp dụng mô hình 3D.
 • Điều chỉnh thông số ánh sáng, góc xoay, chất liệu . . .

Bài 7: Clipping Mask và đường Path phức hợp

 • Dạng các đoạn gấp khúc
 • Công cụ Add Anchor Point Tool
 • Object > Path
 • Đường cong phức hợp (Compound Path)
 • Pathfinder Palette
 • Pathfinder Buttons

 

graphic-design-37

Bài 8: Ứng dụng vào thiết kế

 • Thiết kế Logo.
 • Thiết kế mẫu vật.
 • Thiết kế Poster, quảng cáo, bảng hiệu, đồng phục.
 • Thiết kế brochure, catalogue.

0937 48 3969