0937 48 39 69Lịch học

Hướng dẫn Low Poly Illustrations in Photoshop

low poly

Chúng tôi đã nhìn thấy khá một vài hình minh họa với phong cách low poly, nó trông giống như một kỹ thuật rất khó khăn nhưng Breno Bitencourt đặt cùng một hướng dẫn Photoshop rất đầy đủ cho thấy quá trình này, bao gồm cả video. Tôi thực sự sẽ cung cấp cho nó một thử và bây giờ bạn có cơ hội để cố gắng, kiểm tra xem nó ra.

Ở đây tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước làm thế nào để tạo ra một bức chân dung phong cách thấp poly trong Illustrator và Photoshop. Bí quyết để tạo ra các tác phẩm theo phong cách này là làm việc từ các bức ảnh tham khảo tốt nhất - và trước hết Breno cho thấy làm thế nào để nắm bắt những (sử dụng mình như là một mô hình). Sau đó ông tiết lộ làm thế nào để làm việc này trong Photoshop, sau đó tạo ra một phiên bản vector trong Illustrator.