Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng dựa theo hành vi mua hàng

Tài liệu này dựa nghiên cứu từ Google được Kent hướng dẫn cách tạo ra danh sách dựa theo hành vi mua hàng trên chúng ta sẽ có những ý tưởng thiết kế nội dung, sản phẩm đề phù hợp với từng thời điểm (điểm chạm) đến khách hàng. Mục tiêu là mua hàng và mua thêm sản phẩm về sau.

0937 48 3969