[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút

[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút. Bạn muốn tạo website? Dễ dàng thôi và bạn chỉ cần thực hiện qua 3 bước gồm (1) Chọn địa chỉ là sub-domain đẹp (2) Cập nhật nội dung cơ bản (3) Làm đẹp blog. Hiện 2 website dạng blog đơn giãn là www.blogger.com của Google và www.weebly.com được thầy Nguyễn Hữu Phát hướng dẫn cho các học viên ngành Digital Marketing để làm SEO Content.

[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút

Infographic – Hướng Dẫn Tạo Một BLOG Đơn Giản

[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút
[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút
[Inforgraphic] Tạo website đơn giãn trong 15 phút

0937 48 3969