Modules 2: Kịch bản TVC – TVS Story Board Motion Graphic

Vẽ kịch bản phim (film storyboard) là khóa học dành cho các bạn đam mê sáng tạo, thể tự mình vẽ phác thảo câu chuyện về phim quảng cáo, phim hoạt hình trên giấy như những nhà thiết kế phim chuyên nghiệp với giảng viên là các họa sĩ vẽ Storyboard phim ảnh tại Trường CĐ Quốc tế Kent.
1. QUI TRÌNH VẼ STORYBOARD

 • Giới thiệu về ngành thiết kế phim quảng cáo.
 • Quy trình làm phim.
 • Phương pháp brainstorming.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Dùng phương pháp Brainstorming tìm ý tưởng cho kịch bản phim.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Viết kịch bản phim.

2. VẼ HÌNH KHỐI CƠ BẢN.

 • Dựng hình cơ bản.
 • Phân mảng đối tượng .
 • Đổ bóng hình khối.

3. LÀM QUEN VỚI MÀU NƯỚC VÀ MÔ PHỎNG CHẤT LIỆU

 • Giới thiệu về vòng thuần sắc.
 • Trình bày quy tắc xử lý màu và áp dụng màu trong bảng màu.
 • Các gam màu trong vòng thuần sắc.
 • Mối liên hệ giữa màu và ánh sáng.
 • Màu bậc 1,2,3 và cách áp dụng cho thiết kế.
 • Cách pha màu, cộng màu.
 • Học màu chuyển, phổ màu, tông màu, gam màu, sắc độ
 • Học phối màu an toàn, màu đồng tông, màu trái tông, màu tương phản…
 • Mô phỏng chất liệu
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Làm quen với phác nhân vật thảo bằng màu nước .
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Phối màu cho một nhân vật.

4. THỂ HIỆN KHÔNG GIAN THEO PHỐI CẢNH.

 • Thể hiện không gian theo phối cảnh, làm quen với điểm tụ, đường tầm mắt.
 • Phối cảnh 1 điểm tụ, 2 điểm tụ, 3 điểm tụ.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Thể hiện đồ vật bằng phối cảnh.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ đồ dùng sinh hoạt theo phối cảnh.

sttto

5. KÝ HỌA CẢNH VẬT MÔI TRƯỜNG THEO PHỐI CẢNH

 • Ký họa cảnh vật môi trường theo phối cảnh.
 • Làm quen với Storyboard (công cụng vẽ wireframe: Basamiq).
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Ký họa cảnh vật môi trường theo phối cảnh.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ storyboar theo kịch bản phim.

6. NGHIÊN CỨU TỈ LỆ VÀ VẼ KHUÔN MẶT

 • Nghiên cứu tỉ lệ khuôn mặt.
 • Vẽ biểu cảm khuôn mặt.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Vẽ chân dung tượng thạch cao.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Thể hiện các biểu cảm nhân vật.

7. NGHIÊN CỨU TỈ LỆ VÀ VẼ NGƯỜI

 • Nghiên cứu tỉ lệ người.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Ký họa dáng.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Phác thảo tạo dáng nhân vật theo kịch bản.

8. NGHIÊN CỨU BÀN TAY, BÀN CHÂN VÀ NHÂN CÁCH HÓA ĐỒ VẬT

 • Nghiên cứu bàn tay, bàn chân.
 • Nhân cách hóa đồ vật,cô trùng động vật.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Phác thảo nhân vật được nhân cách hóa.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Phác thảo tạo dáng nhân vật phụ theo kịch bản.

9. TẠO HÌNH NHÂN VẬT & CÁCH ANIMATION

 • Tạo hình nhân vật.
 • Cách Animation cơ bản.
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Phác thảo nhân vật ở các tư thế.
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ nhân vật trong các góc nhìn khác nhau.

10. SẮP XẾP TRONG BỐ CỤC

 • Bốc cục của một màn hình trong phim.
 • Tỉ lệ vàng, điểm nhấn.
 • Nguyên tắc sắp xếp trong bố cục (chính phụ, tỉ lệ,cân bằng,…)
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Bố cục các trong vật thể và nhân vật
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Tìm kiếm âm thanh, hoặc thu âm cho game

11. XÂY DỰNG TÍNH LOGIC TRONG STORYBOARD

 • Xây dựng tính logic trong Storyboard
 • BÀI TẬP & HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Phân tích từ một game thực tế
 • BÀI TẬP VỀ NHÀ: Vẽ đường logic trong Storyboard

0937 48 3969