Module 3: Kịch bản và quay phim (Cinematography & Screenwriting)

2. Giới thiệu:

  • Môn học học hướng dẫn học viên kiến thức, kỹ năng về góc máy, khuôn hình, cỡ cảnh, bố cục hình ảnh, phối hợp giữa các khuôn hình, cỡ cảnh, các động tác khi quay phim và trang thiết bị làm phim. Đồng thời học viên nắm vững cấu trúc của một bộ phim ngắn, lên ý tưởng, cách viết kịch bản phân cảnh phim và phương pháp thương mại hóa kịch bản này tại các đài truyền hình, các hãng phim, công ty truyền thông.
  • Kết thúc môn học, học viên sẽ thực hiện dự án viết hoàn thiện kịch bản và lập kế hoạch sản xuất phim ngắn.

3. Chương trình học:

Bài 1: Kỹ thuật quay phim

Khái niệm về góc máy, khuôn hình, cỡ cảnh.

Bố cục hình ảnh

Phối hợp giữa các khuôn hình, cỡ cảnh.

Các động tác khi quay phim.

Sự liên tục trong hành động.

Trục chuyển động.

Trang thiết bị làm phim.

Bài 2: Phân cảnh kịch bản phim.

Làm quen với kịch bản văn học, kịch bản (phim truyện), kịch bản phân cảnh đạo diễn (kịch bản kỹ thuật+ kịch bản story board)

Phương pháp phát triển sơ đồ tư duy ý tưởng.

Cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh+ âm thanh

Thể hiện yếu tố kịch tính, sự cao trào kịch bản.

Cách trình bày kịch bản của người viết chuyên nghiệp.

Bài 4: Phương pháp thể hiện tính hấp dẫn cho viết kịch bản phim.

Đan vào mâu thuẫn, vật cản, thắt nút, cao trào.

Giải quyết xung đột nhân vật ® mở nút, giải quyết tình hình.

Chi tiết tạo hình (ngôn ngữ điện ảnh, phim truyện).

Phương pháp xử lý phần đầu phim và phần kết phim.

Phân tích, đánh giá phương pháp thể hiện kịch bản phim nổi bật.

Bài 4: Lập kế hoạch sản xuất phim.

Kế hoạch làm phim.

Ý tưởng thể hiện và thông điệp phim.

Kịch bản đề cương.

Kịch bản phân cảnh.

Lựa chọn bối cảnh ghi hình.

Diễn viên và diễn xuất.

Ghi hình tiền kỳ.

Dựng phim hậu kỳ.

Quảng bá phim

0937 48 3969