Kích thước quảng cáo Facebook

Nếu bạn đang chuẩn bị có ý định làm Facebook chuyên nghiệp, chạy quảng cáo hay chỉ đơn giản là có 1 trang cá nhân chuẩn mực, thì những thông số về kích thước hình ảnh và text được sử dụng trong Facebook sẽ làm bạn quan tâm.

Đặc biệt, nếu bạn không tuân thủ, Quảng cáo cũng như bài post của bạn sẽ hiển thị kém hiệu quả đi rất nhiều đó.

 • Quảng cáo hình ảnh:
  • Kích cỡ: 1,200 X 628 pixels.
  • Tỷ lệ: 1.91:1.
  • Text: 90 Ký tự.
  • Tiêu đề: 25 characters.
  • Link mô tả: 30 characters.
 • Quảng cáo video:
  • Định dạng: .mov or .mp4.
  • Tỷ lệ: 16:9.
  • Độ phân giải: Tối thiểu 720p.
  • Dung lượng file: tối đa 2.3 GB.
  • Kích cỡ ảnh thumbnail: 1,200 x 675 pixels.
  • Text: 90 ký tự.
  • Tiêu đề: 25 ký tự.
  • Link mô tả: 30 ký tự.
 • Quảng cáo Carousel:
  • Kích cỡ: 1,080 x 1,080 pixels.
  • Tỷ lệ: 1:1.
  • Text: 90 ký tự.
  • Tiêu đề: 40 ký tự.
  • Link mô tả: 20 ký tự.
 • Quảng cáo Slideshow:
  • Kích cỡ: 1,289 x 720 pixels.
  • Tỷ lệ: 16:9, 1:1, hoặc 2:3.
  • Text: 90 ký tự.
  • Tiêu đề: 25 ký tự.
  • Link mô tả: 30 ký tự.
[alert style=”warning”]

Xem thêm khóa học Digital Marketign thực chiến
Link https://kent.vn/digital-marketing/

[/alert]

Theo Phát Nguyễn

0937 48 3969