KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG là được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn cao nhất đề ra của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam & nghị quyết 801 của IATA.

  • Mudule 1: Chăm sóc khách hàng là gì và tại sao lại xuất hiện vấn đề này. Cốt lõi vấn đề nằm sâu trong phương thức sản xuất, trước đây nằm trong từ Hospitality mà chỉ có trong dây chuyền dịch vụ ( nhà hang, khách sạn và tiếp viên hàng không nay được đưa lên thành kỹ năng Customer service trong mọi ngành kinh doanh sản xuất.
  • Module 2: 6 bước cơ bản trong Chăm sóc khách hàng và những kỹ năng quan trọng cần lưu ý: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe và giao tiếp phi ngôn ngữ.
  • Module 3: Chăm sóc khách hàng bắt đầu từ đâu ở mỗi con người, đặc biệt Frontline staff