Module 3: Kỹ xảo phim ảnh – Visual Effect Cinema 4D

cinema-4d-images-13

1. Thời lượng: 25 giờ

2. Giới thiệu:

Chương trình học từ các thao tác nâng cao trong thiết kế chuyển động, làm việc không gian 3D, bố trí nguồn sáng, hiệu ứng khói, lửa, ánh sáng . . .và khai thác các hiệu ứng mở rộng ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo trên truyền hình.

Cuối môn học, học viên sẽ thực hiện các dự án thiết kế Trailer cho phim ảnh, quảng cáo sản phẩm, hiệu ứng đặc biệt cho phim trường.

3. Nội dung môn học:

cinema-4d-images-13

Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=fpgSXZcIc34

Bài 1: Thiết lập đoạn kết quảng cáo với Downy với particular

 • Light Emitter
 • Layer Emitter
 • Texture trong Particular: Thiết lập texture, Các chế độ Time Sampling, Rotation option
 • Thực hành: Thiết lập 5s cuối cho quảng cáo sản phẩm Downy
 • Bài tập về nhà: Thể hiện kỹ thuật tạo hạt nước cho sản phẩm quảng cáo Lavie với Particle và các hiệu ứng trong AE
cinema-4d-images-06

Bài 2: Thiết lập Background với cho quảng cáo Iphone

 • Shadding: Shadowlet for main, Shadowlet for Aux
 • Aux System: Turbelence, Particle
 • Thực hành: Tạo một đoạn quảng cáo với Iphone
 • Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo sơn Nippon với Trapcode Particular và các hiệu ứng trong AE
cinema-4d-images-22

Bài 3: Kỹ thuật Halogram với Trapcode Form

 • OBJ layer và cách thiết lập
 • Quick map: Opacity, color, Size, fractal…
 • Dispere/Twist
 • Fractal field
 • Thực hành: Tạo một đoạn kỹ thuật halogram với Trapcode Form
 • Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo cho sữa dielac dạng Halogram

Clips ChocoMoonz TVC sử dụng Cinema 4Dhttps://www.youtube.com/watch?v=Rp2irUd1ME8

Bài 4: Tạo không gian Galaxy với Trapcode Form

 • Layer Map: Color Opacity, Displacement, Size…
 • Texture cho Trapcode Form: Thiết lập texture, Control Option
 • Shadding trong Trapcode Form
 • Thực hành: Tạo Space Galaxy với Trapcode Form và những Effect đã học trong AE để intro Logo Nike
 • Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo cho sự cuất hiện của Iphone trong Galaxy với Trapcode Form
cinema-4d-images-27

Bài 5: Intro Logo với Plexus

 • Object: Obj và Path
 • Effector: Noise, Transform, Pherical Sphere…
 • Point và Line trong Plexus
 • Thực hành: Kết họp với Trapcode Form và Particular để thiết lập đoạn intro hình thành logo HTC
 • Bài tập về nhà: Sử dụng Plexus kết họp với Trapcode Form và Particular Into logo Apple

Clips CINEMA 4D Reel – https://www.youtube.com/watch?v=-WqtvwHx5to

Bài 6: Thiết lập quảng cáo “Open” cho Iphone

 • Object: light
 • Effector: Shade effect, Container, Color map…
 • Thực hành: Kết họp với Trapcode Form và Particular quảng cáo sự xuất hiện của Iphone
 • Bài tập về nhà: Plexus kết họp với Trapcode Form và Particular tạo một đoạn quảng cáo cho Samsung
cinema-4d-images-26

Bài 7: Tạo Landscape với Mir

 • Geometry: Amplitude, Frequency
 • Texture
 • Light
 • Thực hành: Tạo Landscape với Trapcode Mir
 • Bài tập về nhà: Tạo một đoạn quảng cáo cho TheBol bằng cách tạo vải bằng Trapcode Mir và các hiệu ứng trong AE
cinema-4d-images-28

Bài 8: Chỉnh màu, ôn tập và đồ án môn học

 • Chỉnh màu với Magic Bullet
 • Ôn tập
 • Đồ án kết môn

0937 48 3969