Module 2: Lịch sử thời trang (Fashion History)

kent-fashion-chat-lieu

1. Thời lượng: 5 giờ
2. Giới thiệu:

  • Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về các trào lưu thời trang diễn ra trong cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 của Châu Âu. Đồng thời thông qua môn học, học viên nắm được đặc điểm trang phục của các nhà thiết kế/các thương hiệu nổi tiếng trong thế kỷ 20 – những nhà mốt tạo nên nền tảng thiết kế thời trang hiện đại.
  • Học viên biết áp dụng các kiến thức đã có vào việc đánh giá một trào lưu thời trang diễn ra trong hiện tại và áp dụng sáng tạo bộ sưu tập cá nhân.

3. Mục tiêu môn học:

  • Hiểu về lịch sử trang phục thế kỷ 20.
  • Hiểu nguồn gốc trang phục hiện đại.
  • Phân tích được đặc điểm, khối hình, chi tiết của một trang phục và nguồn gốc của nó.
  • Nhận biết phong cách, đặc điểm trang phục của các nhà thiết kế đại diện cho TK20.
  • Áp dụng kiến thức lịch sử trang phục vào việc phân tích ý tưởng cho bst thời trang.

4. Chương trình học

Bài 1: Thời trang nửa đầu thế kỷ 20

Bài 2: Thời trang nửa cuối thế kỷ 20

0937 48 3969