Khóa học Chuyên viên PR (Public Relation) được thiết kế nhằm giúp cho học viên phương pháp hành nghề trên các lĩnh vực báo chí & truyền thông như tổng hợp tin tức, viết bài PR, hoạch định kế hoạch PR cho sự kiện, phương pháp đối thoại với báo chí, quảng bá hình ảnh thương hiệu….