Module 3: Nguyên lý thiết kế thời trang (Theory of Fashion Design)

fashtion-drawing-08

1. Thời lượng: 10 giờ
2. Giới thiệu:

  • Môn học cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong TKTT.Môn học giúp học viên hiểu phương pháp nghiên cứu tài liệu trên internet, tại thư viện, từ các nguồn tài liệu trong cuộc sống; hướng dẫn học viên cách hình thành ý tưởng và  vận dụng các kiến thức về thời trang vào việc thiết kế bộ sưu tập.

3. Mục tiêu môn học:

  • Hiểu các định nghĩa trong thời trang về Ready To Wear: phong cách thiết kế, xu hướng, mùa thời trang, nhà thiết kế thời trang, ….vv..vv
  • Hiểu về các kiểu bóng, đường nét trong thời trang.
  • Phác thảo hoa văn và thiết kế bố cục cho một bộ sưu tập.
  • Thu thập, nghiên cứu, chọn lọc và phát triển một trang cảm hứng hoặc một cuốn nghiên cứu về ý tưởng cho một bộ sưu tập.

4. Chương trình học:

Bài 1: Tổng quan về thời trang

Bài 2: Trang ý tưởng (Moodboard)

Bài 3: Bảng màu và hoa văn trong thời trang

 

0937 48 3969