Nguyễn Quốc Duy – SV IT tốt nghiệp 2013 hiện Designer Trung Nguyên Corp

sinh viên kent, cảm nhận học viên, học thiết kế

Nguyễn Quốc Duy, tốt nghiệp ngành Đa truyền thông năm 2013, hiện là chuyên viên thiết kế cho thành viên thuộc tập đoàn Trung Nguyên. Duy cho biết: “Lúc chưa học ngành Đa truyền thông, em thấy mọi thứ rất bình thường, nhưng bây giờ những gì đơn giản nhất trong đời sống cũng có giá trị như một tác phẩm nghệ thuật. Em không ngừng suy nghĩ về những thiết kế sáng tạo mới“.

0937 48 3969