Module 5: Phần mềm ứng dụng thiết kế thời trang (Photoshop, Illustrator)

fashtion-design-21

1. Thời lượng: 35 giờ
2. Giới thiệu:

  • Môn học cung cấp cho học viên kiến thức về phần mềm đồ họa Photoshop và Illustrator. Thông qua môn học, học viên sẽ sử dụng phần mềm vào việc sáng tạo và thiết kế cho môn thiết kế thời trang.

3. Mục tiêu môn học:

  • Sử dụng các công cụ căn bản của phần mềm Photoshop và Illustrator để ứng dụng vào lĩnh vực thiết kế thời trang.
  • Thực hiện được việc ghép ảnh, thay đổi màu sắc, ý nghĩa, hình dáng ảnh, cắt dán ảnh tạo Moodboard; đổ màu, chất liệu lên người mẫu; thực hiện layout ứng dụng cho thiết kế thời trang.
  • Vẽ người thời trang, bản vẽ kỹ thuật trang phục.
  • Thiết kế được các mẫu vải, hoa văn vải, mẫu quảng cáo: brochure, logo, các loại nhãn, bao bì…..

4. Chương trình học

 Bài 1: Tổng quan về Photoshop

Bài 2: Các công cụ và kỹ thuật căn bản trong Photoshop

Bài 3: Thiết kế mẫu vải

Bài 4: Vẽ dáng người (2 buổi)

Bài 5: Thực hiện trang ý tưởng (2 buổi)

Bài 6: Tổng quan về Illustrator

Bài 7: Công cụ và kỹ thuật căn bản trong Illustrator

Bài 8: Thiết kế thẻ bài cho thương hiệu thời trang

Bài 9: Vẽ mô tả phẳng trang phục (2 buổi)

Bài 10: Thiết kế túi xách

Bài 11: Thiết kế tạp chí

0937 48 3969