0937 48 39 69Lịch học

[eBook] Trình bày trang thuyết trình ấn tượng

  • Bài giảng: Trình bày trang thuyết trình ấn tượng
  • Giảng viên: Nguyễn Công Trưởng – Kent International College
  • Môn học: Thiết kế Đồ họa

  • Tóm tắt ebook
    • Chắc chắn sẽ có đôi lần bạn phải trình bày bài thuyết trình của mình tại trường học hay tại nơi làm việc. Một bài thuyết trình ấn tượng có thể giúp bạn trình bày ý tưởng hiệu quả và ghi điểm tốt hơn,nó cũng sẽ cải thiện khả năng trình bày của bạn và giúp bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.
    • Điều quan trọng nhất bạn cần phải nhớ là: Bạn, chứ không phải bài trình chiếu PowerPoint, mới là nhân vật chính của buổi thuyết trình.
    • Sau khi xem bài viết này, bạn sẽ có đã thay đổi tích cực về trình bày Layout trong PowerPoint cũng như thiết kế đồ họa.