Module 2: Đồ họa xử lý ảnh (Digital Imaging) – KHÓA HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

1. Thời lượng: 33 giờ

2. Giới thiệu:

Chương trình học hướng dẫn các phương pháp sửa ảnh (blending), ghép ảnh (composing), phục chế ảnh (restoration), tô màu tranh ảnh (painting), thiết kế Poster, quảng cáo, brochure, nhãn đĩa, business card…

Kết thúc môn học, học viên sẽ thực hiện đồ án thiết kế thiết kế Brochure, trình bày phối cảnh các ấn phẩm quảng cáo như poster, flyer, business card, business stationary.

3. Chương trình học

Bài 1: Những vấn đề căn bản

 • Thanh tool options
 • Mở và lưu
 • Làm việc với file
 • Lưu công vịêc
 • Undo và Redo

Bài 2: Làm việc với các công cụ chọn và biến đổi

 • Các công cụ chọn
 • Menu Selection
 • Chọn vùng lớngraphic-design-44
 • Cắt và sao chép
 • Cắt xén
 • Định lại kích thước Quay
 • Chọn các kiểu biến đổi
 • Liquify

Bài 3: Các chế độ màu và các mô hình màu

 • Các mô hình màu
 • Các chế độ và mô hình màu
 • Độ sâu của bịt màu và ý nghĩa của nó
 • Chỉnh màu bằng mắt với RGB
 • Thực hiện các phần chỉnh sửa khác
 • Các lớp điều chỉnh
 • Tìm hiểu về các kênh ( Channel)

 

graphic-design-14

Bài 4: Tô màu kỹ thuật số

 • Màu nền và màu tiền cảnh
 • Chọn màu
 • Các chế độ trộn màu
 • Smudge
 • Các công cụ Focus
 • Công cụ toming

Bài 5: Các kỹ thuật vẽ cao cấp

 • Tạo tranh màu nước
 • Tranh sơn dầu
 • Mennu Brushes
 • Brushes palette
 • Sử dụng thanh trượt opacity
 • Xác lập Brush Dynamics
 • Các Brush ( bút cọ)
 • History Brush
 • Sử dụng công cụMagic Eraser

 

graphic-design-45

Bài 6: Làm việc với các lớp và mặt nạ

 • Sử dụng Palette Layers
 • Làm việc với nhiều lớp
 • Các chế độ hoà trộn lớp
 • Liên kết các lớp
 • Các tập hợp lớp
 • Trộn các lớp
 • Áp dụng các mặt nạ
 • Sử dụng Quick Mash
 • Các mặt nạ lớp
 • Loại bỏ mặt nạ lớp

Bài 7: Làm việc với các đường dẫn

 • Tạo các đường dẫn
 • Hiệu chỉnh đường dẫn
 • Sử dụng các đường dẫn

 

graphic-design-46

Bài 8: Thêm Type vào ảnh

 • Các công cụ type
 • Palette Character
 • Palette Pragraph
 • Đặt type
 • Tạo bóng đổ
 • Cắt và tô type
 • Tạo hiệu ứng mặt vát va chạm nổi
 • Làm cong và biến dạng text
 • Đặt type trên một đường dẫn
 • Kiểm tra chính tả

 

graphic-design-42

Bài 9: Các hiệu ứng đặc biệt và các thủ thuật hữu dụng

 • Hiệu ứng phát sáng
 • Các hiệu ứng ánh sáng
 • Hiệu ứng phản chiếu
 • Trích xuất các vùng chọn
 • Notepad
 • Các contact sheet, và bộ ảnh
 • Cách cài đặt các Plug-in: Xenofex, Kai’s Power Tools, Genuine Fractals, Digimare

Bài 10: In ấn và xuất bản

 • Chọn một máy in
 • Chuẩn bị để in
 • In trang
 • Các loại giấy
 • Đặt các ảnh Photoshop vào các chương trình khác

 

graphic-design-01

0937 48 3969