0937 48 39 69Lịch học

Quảng cáo & hoạt hình Maya (3D)

22/06/2016
do an maya 3d

Đồ án Maya 3D Giấc mơ cánh cụt SV Nguyễn Hoàn Lâm

Phim hoạt hình Maya 3D “Giấc mơ cánh cụt” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College – Nguyễn Hoàn Lâm thực hiện.
22/06/2016
3d-HayDoiDay

Đồ án Maya 3D Hãy đợi đấy SV Mai Hoàng Hải Đăng

Đồ án Maya 3D Hãy đợi đấy SV Mai Hoàng Hải Đăng thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent .
22/06/2016
3d-lua

Đồ án Maya 3D Lừa già thoát nạn SV Nguyễn Đăng Khoa

Phim hoạt hình Maya 3D “Lừa già thoát nạn“ đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College – Nguyễn Đăng Khoa thực hiện.
22/06/2016
khatnuoc02

Đồ án Maya 3D Khát nước SV Tuấn Anh

Phim hoạt hình Maya 3D “Khát nước” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College do SV Tuấn Anh lớp DIP-20 thực hiện tháng 1/2014.
22/06/2016
onglaodanhca01

Đồ án Maya 3D Ông lão đánh cá và con cá vàng SV Kent

Đồ án Maya 3D  Phim hoạt hình Maya 3D “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College do 4 SV Đặng Đức Khôi; Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Quốc Ngọc Hiếu; Nguyễn Thùy Dung; Trúc Linh lớp DIP-19 thực hiện tháng 10/2013.
22/06/2016
butterfly01

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away SV Nguyễn Thị Phương Thảo

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away! do SV Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.
22/06/2016
do an maya 3d

Đồ án Maya 3D Bảy Tập Bay do SV Ngô Uyên Vy

Đồ án Maya 3D  “Bảy Tập Bay” do SV Ngô Uyên Vy thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.
22/06/2016
new-bicycle600

Đồ án Maya 3D New Bicycle do SV Dung Trần

Đồ án Maya 3D ”New Bicycle” do SV Dung Trần thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-23.
22/06/2016
pizza

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về giày Converse SV Tường Lộc

Đồ án Motion Graphic SV Tường Lộc lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về giày Converse