Category Archives: Quảng cáo & hoạt hình Maya (3D)

Đồ án Maya 3D Giấc mơ cánh cụt SV Nguyễn Hoàn Lâm

do an maya 3d

Phim hoạt hình Maya 3D “Giấc mơ cánh cụt” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College – Nguyễn Hoàn Lâm thực hiện.

Đồ án Maya 3D Hãy đợi đấy SV Mai Hoàng Hải Đăng

3d-HayDoiDay

Đồ án Maya 3D Hãy đợi đấy SV Mai Hoàng Hải Đăng thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent .

Đồ án Maya 3D Lừa già thoát nạn SV Nguyễn Đăng Khoa

3d-lua

Phim hoạt hình Maya 3D “Lừa già thoát nạn“ đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College – Nguyễn Đăng Khoa thực hiện.

Đồ án Maya 3D Khát nước SV Tuấn Anh

khatnuoc02

Phim hoạt hình Maya 3D “Khát nước” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College do SV Tuấn Anh lớp DIP-20 thực hiện tháng 1/2014.

Đồ án Maya 3D Ông lão đánh cá và con cá vàng SV Kent

onglaodanhca01

Đồ án Maya 3D  Phim hoạt hình Maya 3D “Ông lão đánh cá và con cá vàng” đồ án tốt nghiệp do SV Kent International College do 4 SV Đặng Đức Khôi; Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Quốc Ngọc Hiếu; Nguyễn Thùy Dung; Trúc Linh lớp DIP-19 thực hiện tháng 10/2013.

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away SV Nguyễn Thị Phương Thảo

butterfly01

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away! do SV Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.

Đồ án Maya 3D Bảy Tập Bay do SV Ngô Uyên Vy

do an maya 3d

Đồ án Maya 3D  “Bảy Tập Bay” do SV Ngô Uyên Vy thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.

Đồ án Maya 3D New Bicycle do SV Dung Trần

new-bicycle600

Đồ án Maya 3D ”New Bicycle” do SV Dung Trần thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-23.

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về giày Converse SV Tường Lộc

pizza

Đồ án Motion Graphic SV Tường Lộc lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về giày Converse

Đồ án Motion Graphic McDonalds Vietnam SV Tiến Võ

Đồ án Motion Graphic SV Tiến Võ lớp DIP-24 Kent International College đề tài sự năng động thực đơn McDonalds Vietnam

0937 48 3969