Category Archives: Quảng cáo & hoạt hình Maya (3D)

Đồ án Motion Graphic Bạn biết gì về Pintesest SV Trần Quốc Việt

Đồ án Motion Graphic Trần Quốc Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pinterset

Đồ án Motion Graphic Lịch sử CocaCola SV Hoài Danh

  Đồ án Motion Graphic Hoài Danh lớp DIP-24 Kent International College đề tài lịch sử CocaCola

Đồ án Motion Graphic Pizza SV Hoàng Việt & Quỳnh Ngân

  Đồ án Motion Graphic 2 SV Quỳnh Ngân & Hoàng Việt lớp DIP-24 Kent International College đề tài bạn biết gì về Pizza

Đồ án CINEMA 4D Juicy Juice – SV Tiến Võ

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D Juicy Juice – bạn Tiến Võ – Kent International College. Võ Tân Tiến Email: bamby1218@gmail.com ĐTDĐ: 094 355 0575

Đồ án CINEMA 4D bánh Poca – SV Đình Phước

Quảng cáo bánh POCA – Đồ án Cinema 4D SV Kent International C0llege SV Đình Phước

Đồ án CINEMA 4D – Sony Headphone – SV Tường Lộc

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D – Sony Headphone TVC – Kent International College. Nguyễn Tường Lộc Tel: 0122 3229 755 ryanghi6295@gmail.com Website: www.behance.net/ryanghi6295

Đồ án CINEMA 4D Mouse X700 Republic Game – SV Phúc Đặng

Đồ án tốt nghiệp CINEMA 4D  Mouse X700 Republic Game – bạn Phúc Đặng – Kent International College. Phúc Đặng Email: tranphucdang123@gmail.com ĐTDĐ: 0936 33 00 45

0937 48 3969