Slang – từ lóng trong tiếng Anh

“Slang” chính là từ ghép lại của Street Language. “Slang” là từ lóng, tiếng lóng hay nói rõ ràng hơn là những từ ngữ không mang nghĩa tiêu chuẩn.

“Slang” thường mang tính chất biến hóa, sinh động, biểu cảm, ẩn dụ cao hơn ngôn ngữ bình thường, vì thế nên không được sử dụng trong ngôn ngữ trang trọng. Các bạn hay nghe nhạc, xem phim hẳn cũng thường xuyên được tiếp xúc với “slang” rồi đúng không?

Dưới đây là một số “Slang” phổ biến thường được dùng trong văn nói các bạn nhé!

Beat it!                                    Đi chỗ khác chơi

Big deal!                                 Làm như quan trọng lắm, làm dữ vậy!

Big shot!                                 Nhân vật quan trọng

Big wheel!                              Nhân vật quyền thế

Big mouth!                            Nhiều chuyện

Black and the blue!             Nhừ tử

Bottom’s up!                        Cạn ly!

Buck:                                     Tiền dollar

By the way!                           À này

By any which way!             Cứ tự tiện, bằng mọi giá

Be my guest!                        Tự nhiên

Break it up!                          Dừng tay

break-it-up

Come to think of it!            Nghĩ kỹ thì

Can’t help it!                       Không thể nào làm khác hơn

Come on!                             Thôi mà, lẹ lên, gắng lên, cố lên

Can’t hardly!                       Khó mà, khó có thể

Cool it!                                 Đừng nóng

Cool out:                              Giữ bình tĩnh

Come off it!                         Đừng xạo

Cop, fuzz:                             Cảnh sát

Cut it out!                             Đừng giỡn nữa, ngưng lại

Check out:                            “ngó nghiêng” theo kiểu “nam ngó nữ”, “nữ ngó nam”

Cheers!                                 Dzô!

Chicken:                               Hèn nhát

Chicken out:                        từ bỏ việc gì đó vì quá sợ

 

Dead end!                            Đường cùng

Dead meat!                          Chết chắc

Down and out!                    Thất bại hoàn toàn

Down but not out!              Tổn thương nhưng chưa bại

Down the hill!                     Già

Done = Deal:                       quyết định vậy đi, nhất trí

Don’t bother!                       Đừng bận tâm

Do you mind!                       Làm phiền

Don’t be noisy!                    Đừng nhiều chuyện

 

Freeze!:                                đứng im! Dừng lại!

Fire in the hole:                  súng/đạn tới đây

For What!                             Để làm gì?

For better or for worst!     Chẳng biết là tốt hay là xấu

 

Give someone a ring!        Gọi người nào

Good for nothing!              Vô dụng

Go ahead!                            Đi trước đi, cứ tự tiện

God knows!                         Trời biết

Go for it!                               Hãy thử xem

Get lost!                                Đi chỗ khác chơi

Got’cha:                                bắt được/lừa được cậu rồi nhé

Grand:                                  1000 dollar

Gut:                                       can đảm (to gan)

 

Happy Goes Lucky!            Vô tư

Hang in there/Hang on!   Đợi tí, Gắng lên

Hold it!                                 Khoan

Help yourself!                      Tự nhiên

Hell no:                                 không, không bao giờ

High-five:                             đập tay ăn mừng

giphy

I’m in:                                    tôi tham gia

Just for fun!                          Giỡn chơi thôi

Just looking!                         Chỉ xem chơi thôi

Just testing!                           Thử chơi thôi mà

Just kidding/ just joking!   Nói chơi thôi

Keep out of touch!                Đừng đụng đến

 

Nailed it / nailed him          hoàn thành tốt việc gì đó/bắt, tóm được ai đó

Never mind:                          kệ đi, đừng bận tâm

Oops:                                      tiêu rồi, thôi chết rồi

Out to lunch :                        đầu óc lơ đễnh, ngơ ngẩn, tâm trí “đang bận ăn trưa”, không tập trung.

What the hell?:                     cái quái gì thế?

Whatever:                              sao cũng được

What For?                              Để làm gì?

Smitten:                                 “choáng” bởi một tình yêu mới, hay trêu đùa là “dại trai hoặc dại gái”.

Same old you:                        cậu vẫn cứ như xưa vậy

So what?                                  Rồi sao? Thì sao nào?

To pick up :                             “tán” hoặc “cưa” với “kết quả” trong thời gian ngắn.

That’s the way it has to be   Đành phải vậy thôi

Take it easy!                            Từ từ

slang

 

0937 48 3969