Sự thay đổi của Google trên trang kết quả tìm kiếm (Google Search)

su-thay-doi-cua-Google-tren-trang-ket-qua-tim-kiem

Gần đây Google đã loại bỏ các quảng cáo (Google Adwords) văn bản từ phía bên phải của kết quả tìm kiếm. Đồng thời, bây giờ nó có thể cho bốn quảng cáo hiển thị bên trên các kết quả tìm kiếm tự nhiên , mặc dù trên một tỷ lệ rất nhỏ các truy vấn cao thương mại có liên quan.

Kết hợp với các quảng cáo xuất hiện bên dưới các kết quả (mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này), tối đa là 7 quảng cáo (Google Adwords) văn bản có thể hiển thị cùng một lúc. Thấp hơn so với trước đây là 11 quảng cáo (Google Adword) khi bao gồm cả quảng cáo phía bên phải máy tính .

Google đang cho bản cập nhật này để cải thiện trải nghiệm người dùng trên Google Search và tạo cảm giác nhất quán trên các máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động. Trong thực tế, đa số các tìm kiếm của google xảy ra trên điện thoại di động mà không có quảng cáo phía bên phải.

Chuyên viên Digital Marketing ứng dụng

Theo thời gian, Google nhận thấy rằng quảng cáo văn bản bên phải đơn giản là ít hữu dụng hơn chúng ta hy vọng. Trong điều kiện trực tiếp, người dùng không bấm vào chúng nhiều như quảng cáo khác – và khi người dùng không click vào có nghĩa là không phải là những gì họ đang tìm kiếm.

Theo kinh nghiệm của Google quảng cáo hiển thị  (Google Adwords) ít hơn trở nên phù hợp với người dùng hơn và trở nên gắn kết với Google hơn . Và, bởi vì quảng cáo top trên của google nói chung là hữu dụng hơn, Google đang mở rộng chúng cho các truy vấn cao thương mại.

Kinh nghiệm của Google vào kiểm tra điện thoại di động, cũng như mở rộng trên máy tính để bàn, dẫn đến kết luận rằng sự thay đổi này sẽ có lợi cho người tiêu dùng của Google đã ngày càng tìm kiếm nhiều trên các thiết bị.

0937 48 3969