SV Ngọc Minh – Kent giúp tôi tìm thấy đam mê

Đã có tời gian tôi không biết mình muốn gì và bắt đầu từ đâu nên cứ trải nghiệm với nhiều thứ rồi đến lúc biết rằng “AH” mình là người chuộng những gò có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao, thế thì sao không học và làm thiết kế.

Khi định hình được con đường mình phải đi cho hiện tại và sau này thì đây là lúc phải cố gắng tìm tòi và học hỏi bằng mọi cách có thể để khẳng định cho mọi người biết mình là ai. Tôi tự tìm kiếm cộng thêm đăng ký khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại KENT để trao dồi kiến thức để có thể bước ra làm thực tế một cách tốt nhất.

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN NGỌC MINH

Ngày sinh: 24/05/1990

Điện thoại: 0987005338

Email: nguyenminh25050@gmail.com

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIẾT KẾ

Đã có tời gian tôi không biết mình muốn gì và bắt đầu từ đâu nên cứ trải nghiệm với nhiều thứ rồi đến lúc biết rằng “AH” mình là người chuộng những gò có tính thẩm mỹ và sáng tạo cao, thế thì sao không học và làm thiết kế.

Khi định hình được con đường mình phải đi cho hiện tại và sau này thì đây là lúc phải cố gắng tìm tòi và học hỏi bằng mọi cách có thể để khẳng định cho mọi người biết mình là ai. Tôi tự tìm kiếm cộng thêm đăng ký khóa học thiết kế đồ họa ngắn hạn tại KENT để trao dồi kiến thức để có thể bước ra làm thực tế một cách tốt nhất.

Dưới đây là đồ án của bạn Ngọc Minh.

[foogallery id=”4442″]

0937 48 3969