SV Tú Ly – Kent giúp tôi phát triển đang mê

cam nhan sinh vien

Tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống thông tin (CNTT), công việc chính hiện tại là một coder nhưng tôi thích vẽ tranh, vẽ tranh như một niềm vui của tôi, đến một ngày tôi muốn theo đuổi ngành thiết kế và coi nó là công việc chính và niềm đam mê của mình, tôi đã đăng ký theo học 1 khóa tại trường Kent, tôi đang học và phát triển niềm đam mê hằng ngày.

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ TÚ LY

Ngày sinh: 11/04/1989

Địa chỉ: 59 Cộng Hòa, F4, Q.Tân Bình

Điện thoại: 0931.505.585

Email: nguyentrantuly@gmail.com

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THIẾT KẾ

Tốt nghiệp chuyên ngành hệ thống thông tin (CNTT), công việc chính hiện tại là một coder nhưng tôi thích vẽ tranh, vẽ tranh như một niềm vui của tôi, đến một ngày tôi muốn theo đuổi ngành thiết kế và coi nó là công việc chính và niềm đam mê của mình, tôi đã đăng ký theo học 1 khóa tại trường Kent, tôi đang học và phát triển niềm đam mê hằng ngày.

[foogallery id=”3925″]

0937 48 3969