Tag Archives: do an maya 3d

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away SV Nguyễn Thị Phương Thảo

butterfly01

Đồ án Maya 3D Butterfly… fly away! do SV Nguyễn Thị Phương Thảo thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.

Đồ án Maya 3D Bảy Tập Bay do SV Ngô Uyên Vy

do an maya 3d

Đồ án Maya 3D  “Bảy Tập Bay” do SV Ngô Uyên Vy thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-20.

Đồ án Maya 3D New Bicycle do SV Dung Trần

new-bicycle600

Đồ án Maya 3D ”New Bicycle” do SV Dung Trần thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Quốc tế Kent lớp DIP-23.

0937 48 39 69